אלמנטים ארוכים ships מיכלים צינור פיברגלס אלמנטים כלי צמ"ה נגרר מתארך משפך עגלת גחון עבודות כללי מגדל 51 מטר ציוד מיוחד קרונות קירור עבודות מנוף

אלמנטים ארוכים

created by  
   |   |